BSR – חישוב של מספר ההזמנות של המוצר בהשוואה למוצרים אחרים באותה קטגוריה בתוך פרק זמן נתון. במילים פשוטות, את ה “Best Seller בקטגוריה יהיה BSR של #1 באותה קטגוריה.